Skulder från spelberoende

Växande skulder

Många spelmissbrukare har under lång tid samlat på sig skulder och en rörig ekonomisk situation gör det oftast svårare att ta sig ur sitt spelande. Många har lånat pengar av nära och kära för att kunna finansiera sitt spelande. Räkningar läggs hos många på hög och skulderna bara växer. Diverse banker med så kallade snabblån lockar till sig kunder och erbjuder lån med höga räntor till spelberoende, vilket gör att många spelare lånar för att betala tillbaka andra skulder och för att spela ytterligare, i hopp om att vinna tillbaka tidigare förlorade pengar. Man har snabbt hamnat i en nedåtgående spiral och resultatet blir växande skulder som till slut känns övermäktiga och omöjliga att bli av med.

Ibland kan det kännas skönt att läsa om eller tala med andra före detta spelmissbrukare som går igenom eller har gått igenom samma process som man själv har för avsikt att ta sig igenom. Man kan lätt peppas av andras framsteg och även se att det hela har ett slut och att man kan komma ur sin skuldfälla. Att bolla tankar och erfarenheter med andra i samma situation hjälper ofta när modet tryter. Man ska aldrig glömma att man faktiskt inte är ensam.

Skuldrådgivning

Det kan kännas pinsamt och jobbigt att be om hjälp, men Sveriges kommuner är enligt lag skyldiga att erbjuda kostnadsfri skuldrådgivning till sina medborgare. Och att be om hjälp är viktigt. Man vänder sig till sin kommun och ber om att få tala med en skuldrådgivare och sen kopplas man oftast direkt. En skuldrådgivare kan naturligtvis inte trolla, men har kunskap i hur man går tillväga för att på bästa sätt blir skuldfri.

För att få skuldsanering måste man uppfylla krav enligt skuldsaneringslagen. Detta innebär att man följer en plan, vanligtvis under 5 års tid. Man lever då på existensminimum och får hjälp med att göra upp en plan för hur man ska betala sina skulder. Lever man redan på existensminimum, vilket många med ett missbruk gör, så kan man ju inte börja betala av några skulder och i den situationen behöver man inte heller göra det.

Skuldsanering ansöker man om hos kronofogden men vill man så kan man oftast få hjälp med detta. Skuldrådgivaren kan hjälpa till med att se ifall man uppfyller kraven för att få skuldsanering och även om man tidigare sökt och fått avslag så kan man få hjälp med att få sin ansökan omprövad eller hjälp med att överklaga kronofogdens beslut. 

Det går alltså att få hjälp!