Anhörig till en spelberoende

Att vara anhörig

Att vara anhörig till en spelberoende är oftast svårt och man kan behöva stöd i sin situation. Inte sällan läggs fokus på just den spelberoende och den anhöriga kommer lite i skymundan och får inte den hjälpen som behövs. Det är vanligt att man känner skam över att man har varit så lättlurad och inte haft bättre kontroll. Ofta har det smugit sig på och man har manipulerats och blivit indragen genom att till exempel låna ut pengar och ljuga till fördel för spelaren. När man sedan själv inser vad som händer så är det väldigt svårt att på egen hand göra någonting åt det, men man ska komma ihåg att det inte är den anhörigas fel!

Att vara anhörig kan för många innebära att man har en bristande tillit till den som spelar och man lever ofta med oro, depression och skamkänslor. Även den anhöriga drabbas ekonomiskt, då ekonomin går i botten och skulderna oftast ökar. Det kan även gå så långt att man blir vräkt från sin bostad.

Lever man med en spelmissbrukare så mår man med tiden allt sämre och arbete eller skola blir med tiden lidande och missköts oftast allt mer. Det blir en ond spiral och den anhöriga mår snart väldigt dåligt och många sjukskriver sig. Ofta tar den anhöriga på sig ansvaret för barnen, hemmet och annat i vardagen och man blir snart socialt isolerad. Alkoholvanor ökar i många familjer som lever med någon som är spelberoende och eventuella barn känner sig alltmer försummade. I många relationer där den ena parten har ett spelberoende så leder spelberoendet till separation eller skilsmässa och många anhöriga utsätts för både hot och våld. Skammen som man känner över att ha tillåtit sig att hamna i den situation som man hamnat i gör ofta att man inte ber om hjälp, och även om man ber om hjälp så är det vanligtvis inte förrän problemet har pågått under en längre tid.

Be om hjälp

Acceptera aldrig hot eller misshandel av någon form, vare sig fysisk eller psykisk. Utsätts man som anhörig för någon typ av våld så ska man sök hjälp.

Som anhörig har man inte något ansvar för spelaren (såvida man inte är vårdnadshavare och spelaren är minderårig), men man har ett ansvar för sitt eget och eventuella barns välmående. Det kan kännas tryggt med stöd från till exempel en vän då man söker hjälp. Prata med någon du litar på.